Dny zdraví

Den Zdraví na Poliklinice Prosek

 

Dne 20. května se uskutečnila na prostranství před Poliklinikou Prosek akce "Den zdraví".
Organizátory byla chápána jak drobný dárek obyvatelům Prahy 9 při příležitosti 25. výročí zahájení provozu zdravotnického zařízení Poliklinika Prosek.

Od 9,00 do 17,00 bylo občanům k dispozici mnoho odborných lékařů a zdravotnického personálu.
Smyslem akce bylo jak informovat a přiblížit občanům komplexnost nabídky zdravotnických služeb, které zdravotnické zařízení nabízí, tak zejména zajistit bezplatné základní preventivní vyšetření.
Celá nabídka byla rozčleněna do 10 přístřešků, ve kterých lékaři i střední zdravotnický personál poskytovali vyšetření a rady zájemcům v oborech:

• Domácí péče o nemocné
• Diabetologie
• Obezitologie - čili zdravý styl života
• Dentální hygiena
• Rehabilitace a pomoc při bolestech
• Lékárna - v čem vám může pomoci lékárník
• Onkologie - vše, co souvisí s rakovinou a její léčbou
• První pomoc - co by měl každý vědět
• Protetika - protetické pomůcky
• Poradna pro odvykání kouření a drogová problematika

Zájem o rady odborníků a základní vyšetření projevilo na místě více jak 600 občanů.
Den zdraví splnil očekávání organizátorů a zajisté přispěl k informovanosti obyvatel Proseka o možnostech a komplexnosti zdravotnických služeb, nabízených a poskytovaných zdravotníky Polikliniky Prosek.

Zde jsou dva snímky z akce:

Den zdraví - 15. září 2016

Poliklinika Prosek a.s. pořádá s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy, pod záštitou radního MHMP pro oblast zdravotnictví R. Lacka, radní Městské části Praha 9 T. Horké a ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 tradiční Den zdraví.

Den zdraví se koná 15. září od 9,00 do 16,00 hodin na prostranství před poliklinikou.

Podrobnosti zde.
Poliklinika Prosek uspořádala ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a oblastní pobočkou ČČK Praha 9 Den zdraví 2011.
Den zdraví 2011 se konal 26. května od 9 do 17 hodin na prostranství před poliklinikou.
Odborníci především z prosecké polikliniky vám poradili, at už vás trápí zdravotní neduhy, nebo jste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení svého zdraví máte dělat.
Podstoupit jste mohli i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření nebo kožní vyšetření.
Podrobnou informaci naleznete zde.

Vzpomínka na Den zdraví 2011

Na tomto videu si můžete připomenout chvíle strávené na Dni zdraví 2011 v květnu tohoto roku.

Poliklinika Prosek pořádá již potřetí ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a oblastní pobočkou ČČK Praha 9 Den zdraví 2012.

Den zdraví 2012 se koná 30. května od 9 do 16 hodin na prostranství před poliklinikou.

Odborníci především z prosecké polikliniky jsou připraveni Vám poradit, ať už máte zdravotní problémy, nebo byste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení či zlepšení svého zdraví mužete udělat.
Podstoupit mužete i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cholesterolu nebo kožní vyšetření.


Den Zdraví – 29.5.2013

Dne 29.5.2013 pořádala Poliklinika Prosek a.s. Den Zdraví pro občany spádového území Prahy 9 na prostranství před poliklinikou.

Poskytované činnosti byly rozděleny do 11 stanovišť. Rozsah činností:

 • Základní informace + ČČK – první pomoc
 • Interna + Domácí péče, Diabetologie, Kardiologie - Zdravý životní styl
 • Další stanoviště:
 • Kožní
 • Lékárna
 • Pediatrie
 • Liga proti rakovině
 • Rehabilitace
 • Dentální hygiena
 • Poradna proti kouření
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
 • Záchranná sužba hl.m.Prahy

Většinu činností zajistili pracovníci polikliniky.
Členové ČČK na fantomu poučovali zájemce o poskytování první pomoci, zároveň měřili hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Na stanovišti diabetologie prováděl personál orientační odběry na určení hladiny cukru v krvi a na stanovišti interny se měřil krevní tlak a hladina celkového cholesterolu.

Personál kardiologie pod označením stanoviště Zdravý životní styl podával informace především o BMI indexu, o vhodných dietách a zdravé životosprávě.
Na následném stanovišti lékařky z oboru dermatovenerologie nejčastěji řešily s návštěvníky problém atopického ekzému a melanomů.

Laborantky z lékárny měly připraveno množství letáků a vzorků výrobků, které spektrem souvisely s poskytovanými činnostmi Dne Zdraví. Zástupci z pediatrie se především zaměřili na otázky o očkování dětí.

Liga proti rakovině poskytovala poradenskou činnost a velice poučný byl nácvik samovyšetření prsu na fantomu.
Pracovníci rehabilitace prováděli zejména poradenskou činnost související s problémy pohybového aparátu a prodávali odbornou literaturu.

Na stanovišti Dentální hygieny zubní lékařka a dentální hygienistka radily zájemcům, jak správně ošetřovat chrup.


Fotografie ze Dne zdraví 2014

Den zdraví 2015

Poliklinika Prosek a.s. pořádala již pošesté ve spolupráci s oblastním spolkem ČČK Praha 9 Den zdraví.
Den zdraví se konal 4. června od 9 do 16 hodin na prostranství před poliklinikou.

Odborníci především z prosecké polikliniky byli připraveni Vám poradit, ať už máte zdravotní problémy, nebo jste se v rámci prevence chtěli dozvědět, co pro udržení či zlepšení svého zdraví můžete udělat.
Podstoupit jste mohli i interní vyšetření, jako například měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi při diabetologickém vyšetření, měření cholesterolu nebo kožní vyšetření.
Zde je několik snímků z akce:

Login
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Login