Regulační poplatky

Regulační poplatky

Od 1. ledna 2015 došlo podle novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), ke zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou poplatků za pohotovost.

POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU POHOTOVOSTI – 90 Kč
(Zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)

Regulační poplatek se hradí: za pohotovostní službu poskytujících zdravotnických zařízeních provozujících LPS (lékařskou pohotovostní službu).
Na Poliklinice Prosek provozujeme LPS pro dospělé v pracovních dnech od 19:00 do 06:00, v sobotu, v neděli nebo ve svátek.

Regulační poplatek se nehradí:

  • jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu, ne starším 30 dnů,
  • jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo
  • pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Aktuality Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign