Informace o přípravě a udělení akreditace

Informace o přípravě a udělení akreditace

Udělení akreditace Poliklinice Prosek

Na základě žádosti Polikliniky Prosek a.s. u Spojené akreditační komise, o.p.s. proběhlo ve dnech 2.12. a 3.12.2010 akreditační řízení.
S potěšením oznamujeme všem klientům a příznivcům polikliniky, že na základě tohoto řízení bylo naše zdravotnické zařízení vyhodnoceno jako akreditované na období do 2.12.2013.

Udělený certifikát lze zobrazit zde .

Informace o přípravě našeho zdravotnického zařízení Poliklinika Prosek a.s. k udělení AKREDITACE a to dle Národních akreditačních standardů pro nemocnice, vydaných Spojenou akreditační komisí ČR.

Tato akreditace v případě přidělení osvědčuje zdravotnickému zařízení úroveň kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče certifikátem o akreditaci a dále osvědčuje schopnost používat moderní a efektivní nástroje ke zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče. Oblasti upravované akreditačními standardy jsou např. ošetřovatelský proces, dodržování práv pacientů, provoz zdravotnického zařízení, diagnostická péče, kontinuita zdravotní péče, edukace pacientů apod.

K naplnění akreditačních standardů vedoucích k tomuto zvyšování kvality péče byl ředitelem společnosti jmenován Tým kvality, který se již v minulém roce zabýval přípravou akreditačního procesu na lůžkové oddělení následné péče Polikliniky Prosek a.s.. V přípravě byly do značné míry použity i poznatky z ankety uspořádané mezi klienty Lůžkového oddělení následné péče. Přípravné práce na Lůžkovém oddělení následné péče byly prakticky ukončeny již v roce 2009. V letošním roce budeme pokračovat v přípravě akreditace v celém našem zdravotnickém zařízení.
Vedení polikliniky zahájilo spolupráci na přípravě s jednotlivými ambulancemi a ostatními zařízeními Polikliniky Prosek a.s..

V souvislosti s touto přípravou, která intenzivně probíhá již více jak jeden rok a je časově a odborně velmi náročná, si Vás dovolujeme požádat o Vaše připomínky a podněty vedoucí ke zvýšení kvality péče o klienty Polikliniky Prosek a.s. K tomuto účelu byla v přízemí budovy polikliniky vedle výtahů umístěna schránka pro vhazování Vašich návrhů.

Současně můžete Vaše návrhy zasílat e-mailem na adresu:
perclova.i@poliklinikaprosek.cz , nebo nás kontaktovat na telefonním čísle koordinátora Týmu kvality 266 010 105. Těšíme se na spolupráci s Vámi.
O průběhu přípravy Vás budeme průběžně informovat.

Složení Týmu kvality
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Aktuality Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign