logotyp

Vyhodnocení dotazníku o spokojenosti hospitalizovaných pacientů

Vyhodnocení dotazníku o spokojenosti hospitalizovaných pacientů na lůžkovém oddělení následné péče Polikliniky Prosek a.s. v období září - prosinec 2009

 

Rozdáno 100 dotazníků - vráceno 90: účast je 90 %

 

Ankety se účastnilo 90 pacientů z toho 25 mužů 28 %
  65 žen 72 %
 mladší 60 let bylo 10 pacientů 11 %
 starší 60 let bylo 80 pacientů 89 %
 akutně přijato 13 pacientů 14 %
 plánovaně přijato
59 pacientů 66 %
 převezeno odjinud 18 pacientů 20 %

 

Odpovědi na další otázky:

 

   
4. První kontakt při příjmu zapůsobil na pacienty:    
 velmi dobře a profesionálně  74 pacientů  82 %
 průměrně  14 pacientů  17 %
 velmi špatně  0 pacientů 0 %
 nevzpomínají si  2 pacienti  1 %
5. Dostatek informací při příjmu    
 ano dostalo  79 pacientů  88 %
 ne nedostalo  11 pacientů  12 %
 6. Hluk v noci    
 nerušil
  77 pacienty  86 %
 rušil hluk ostatních pacientů  8 pacientů  9 %
 rušil hluk zaměstnanců zařízení 1 pacient
0 %
 rušil hluk zvenčí
 4 pacienty
 5%
 7. S čistotou pokoje bylo    
 velmi spokojeno
 82 pacientů 91 %
 spíše spokojeno  8 pacientů  9 %
 8. S čistotou WC a koupelny bylo
   
 velmi spokojeno
 70 pacientů  77 %
spíše spokojeno
18 pacientů
20 %
 spíše nespokojeno
 2 pacienti  3 %
 zcela nespokojen
 0 pacient  0 %
 9. Doba ranního buzení    
 vyhovovala
 65 pacientům  72 %
 nevyhovovala
 18 pacientům  20 %
 nevzpomínají si  7 pacientů  8 %
10. Doba podávání jídel
   
 vyhovovala
 82 pacientům  91 %
 nevyhovovala
 5 pacientům  6 %
 nevzpomíná si  3 pacienti  3 %
11. Kvalitu jídel hodnotilo    
 velmi dobrá
  27 pacientů  32 %
 spíše dobrá
 58 pacientů  63 %
 spíše špatná
 3 pacienti  3 %
 velmi špatná
 2 pacienti   2 %
12. Se službami (telefon, televize) bylo    
 velmi spokojeno
 60 pacientů  67 %
 spíše spokojeno
  28 pacientů  32 %
 spíše nespokojeno
 2 pacienti  1 %
13. Svého ošetřujícího lékaře znalo    
 včetně jména
 55 pacientů  61 %
 neznalo jeho jméno
 29 pacientů  32 %
 nevěděli, kdo byl jejich ošetřující lékař  6 pacientů  7 %
14. Důvěru a vztah k ošetřujícímu lékaři    
 mělo velmi dobrý
 62 pacientů  69 %
 dobrý
 25 pacientů  30 %
 nepříliš dobrý
 3 pacienti  1 %
15. Tomu co lékař říkal rozumělo    
 vždy
65 pacientů
 72 %
 většinou
25 pacientů
 28 %
16. Důvěru k ošetřujícím zdrav. sestrám mělo    
 určitě ano
80 pacientů
  89,5 %
 většinou ano
9 pacientů
 10 %
 většinou ne
1 pacient
 0,5 %
17. Dostatek soukromí během vyšetření    
 mělo vždy
77 pacientů
 86 %
 občas
10 pacientů
 13 %
 nikdy 3 pacienti
 1 %
18. Poskytnutou péči celkově hodnotilo    
  velmi dobře
 67 pacientů  75 %
 dobře
 23 pacientů  25 %
 nedostatečně
 0 pacientů  0 %
19. S výsledky rehabilitačního cvičení bylo    
 spokojeno
 85 pacientů  94 %
 nespokojeno
 0 pacientů  0 %
 nevědělo
 5 pacientů  6 %
20. S právy pacienta    
 bylo seznámeno
 75 pacientů   84 %
 nebyl seznámeno  6 pacientů  7 %
 nevědělo
 9 pacientů  9 %
21. Toto zdravotnické zařízení by rodině nebo přátelům    
 určitě doporučilo
  78 pacientů  85 %
 spíše doporučilo
 11 pacientů  14,5 %
 spíše nedoporučil
 1 pacient  0,5 %

 

Mimo položené otázky rozšířili někteří pacienti odpovědi o své konstatování:


K otázce č. 21 - doporučení : - 3 pacienti uvedly, že se k nám vraceli k hospotalizaci
pro laskavý přístup, vstřícnost a ochotu personálu

Z á v ě r

Z výsledků výše uvedeného, v pořadí již třetího hodnocení Lůžkového oddělení následné péče Polikliniky Prosek a.s. pacienty tohoto oddělení, opět vyplývá kladné hodnocení práce tohoto našeho zařízení. Na položené otázky kladně odpovídalo 91% pacientů a pouze 9% pacientů odpovídalo záporně.

Podle výsledku auditů kvality poskytované péče, prováděných našimi pracovníky v průběhu druhého pololetí roku 2009 jsme získali první signály upozorňující na navýšení pracovní vytíženosti sester lůžkového oddělení následné péče. Vzhledem ke zkrácení doby hospitalizace v průběhu roku 2009 došlo ke značnému nárůstu počtu hospitalizovaných pacientů za sledované období. Přičemž personál zůstal v původním obsazení. Službu koná vždy vrchní sestra a jedna ošetřující sestra. Předpokládali jsme možnost nežádoucího zkrácení doby věnované jednotlivým pacientům při přijímacím řízení a jejich následné edukaci. Proto vedení společnosti na základě návrhu Týmu kvality navýšilo k 1.lednu 2010 počet sloužících sester o jeden poloviční pracovní úvazek.

Konstatujeme, že zjištění auditorů potvrdil i výsledek výše uvedené ankety mezi pacienty lůžkového oddělení následné páče, z kterého vyplývá mírné snížení spokojenosti proti předchozí anketě právě v oblasti prvních kontaktů s přijímanými pacienty a jejich informovaností. Mírně se zvýšila i nespokojenost s časným ranním buzením.

Podle ostatních odpovědí si poskytovaná péče i nadále udržuje vysokou kvalitu.
Věříme, že po přijetí opatření v personální oblasti Lůžkového oddělení následné péče,
bude i nadále tato péče poskytována ve vysoké kvalitě.


Zpracovala Ivana Perclová
V Praze dne 25. ledna 2010

Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Lékárna Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign