logotyp

Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce místností č. 0071 a 0073 v 1.PP v Poliklinice Prosek

Veřejná zakázka malého rozsahu - rekonstrukce místností č. 0071 a 0073 v 1.PP v Poliklinice Prosek

Veřejná zakázka malého rozsahu - Rekonstrukce místností č. 0071 a 0073 v 1.PP v Poliklinice Prosek

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místností v Poliklinice Prosek.
Jedná se o úpravu vyčleněné části Polikliniky Prosek - m.č.: 0071 a 0073 v 1.PP - bývalé spisovny, nyní šatny a skladu úklidových prostředků.
Požadavkem investora je vybudovat prostor, který svým vybavením bude odpovídat potřebám polikliniky opět jako jeden prostor - spisovna, ale přitom s ohledem na finanční a prostorové možnosti uživatele.

Dokumenty a další informace k této zakázce najdete zde:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-mistnosti-c-0071-a-0073-v-1-pp-v-poliklinice-prosek

Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 13. 02. 2014 v rámci hodnocení předmětné veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle vnitřních pravidel zadavatele v souladu s § 18 odst. 5 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.


Login
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Lékárna Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign