logotyp

Lůžkové odd. následné péče

Pracoviště Polikliniky Prosek a.s.

MUDr. Kunstátová Eva - vedoucí lékař266 010 190kunstatova.e@poliklinikaprosek.cz
   
Mgr. Kroupová Renata - vrchní sestra266 010 251kroupova.r@poliklinikaprosek.cz
Sesterna266 010 177 


Nabízíme:

Kvalitní odbornou zdravotní péči v oblasti medicínské, ošetřovatelské a rehabilitační, kterou poskytuje kvalifikovaný personál:
   
2 lékaři,
vrchní sestra,
6 všeobecných sester,
2 fyzioterapeuti,
5 sanitářů
2 provozní pracovníci v kuchyni.

Všem klientům nabízíme příjemné prostředí a přátelskou atmosféru.

Trvale sledujeme spokojenost našich klientů.
 

Nejdůležitější výsledky naleznete ve „Srovnávací analýze spokojenosti klientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení následné péče Polikliniky Prosek a. s. "

Poslání a cíle:

Poskytujeme služby, spočívající v navracení zdraví a zlepšování kvality života nemocných s využitím prostředků současné medicíny.

Vytváříme příznivou atmosféru prostřednictvím vzájemných přátelských vztahů mezi personálem, pacienty a jejich blízkými.
Vyvozujeme důsledky z výsledků kontinuálního sledování spokojenosti pacientů pro zkvalitnění péče.

Cílem pobytu je doléčení a stabilizace stavu, rehabilitace, nácvik soběstačnosti, navrácení původní kondice event. nácvik náhradních činností.

Pečujeme o pacienty:

- bez rozdílu věku
- kteří onemocněli reverzibilním (dočasným onemocněním
- po ortopedických a chirurgických operacích
- po mozkových, cévních a srdečních příhodách
- s poúrazovými stavy s nutnou rehabilitací

Poskytujeme rehabilitaci:

1. Individuální cvičení LTV

Provádí fyzioterapeut, zaměřuje se vždy na konkrétní problém klienta. V rámci LTV se provádí různé techniky - míčkování, mobilizace, měkké techniky, cvičení aktivní či pasivní (prováděné fyzioterapeutem nebo přístrojem), nacvičování soběstačnosti atd. Řídí se vždy zdravotním stavem klienta a indikací lékaře.

2. Skupinová cvičení LTV:

Zahrnuje kondiční cvičení zaměřené na konkrétní postižení klientů (s kloubním onemocněním nebo při bolestech páteře). Provádí fyzioterapeut, tempo bývá zpravidla pomalé, zaměřené na správnost provádění cviků.

3. Pokud vyžaduje stav pacienta další rehabilitační péči, je poskytována na doporučení lékaře                   v rámci Centra léčby bolesti.

Podmínky provozu a přijetí klienta

Lůžkové oddělení následné péče Polikliniky Prosek a.s. je zdravotnické zařízení poskytující standardní komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Při příjmu mají přednost pacienti, postiženi onemocněním, které vyžaduje rehabilitaci, která jim nemůže být poskytnuta na akutních lůžkách.

Délka pobytu je určena lékařem dle zdravotního stavu pacienta.
Po skončení doby pobytu se klient vrací do domácího ošetřování nebo předem zajištěného zdravotnického či sociálního zařízení.

O přijetí pacienta rozhoduje vedoucí lékař oddělení dle skutečného zdravotního stavu a na podkladě údajů uvedených v žádosti o přijetí pacienta.

Podmínkou přijetí je vyhovující psychický stav a alespoň částečná mobilita pacienta.
Žádosti o umístění včetně podrobných informací zajišťuje vrchní sestra (zastupující sestra) denně ve všední dny ve své kanceláři či telefonicky na čísle 266 010 251, 604 238 143 nebo 266 010 177.

Oddělení má kapacitu 28 lůžek hrazených pojišťovnou s různým stupněm nadstandardního vybavení.

- Na třílůžkových pokojích č. 1,2,4, 5 je účtován poplatek za TV a rádio, možnost využití lednice, wi-fi a ubytovací služby ve výši 150,- Kč za den na pacienta.

- Na čtyřlůžkovém pokoji č. 10 se samostatným WC a sprchou je účtován poplatek za TV a rádio, možnost využití lednice, wi-fi a ubytovací služby ve výši 150,- Kč za den na pacienta.

- Na dvoulůžkových pokojích č. 3,7,8 je pobyt s příplatkem pacienta v celkové výši 350,- Kč za den na pacienta. Příplatek (za nadstandardní poskytované služby ) je stanoven s ohledem na vybavení pokoje TV, rádiem, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek.

- Na jednolůžkovém pokoji č. 9 (bez samostatného sociálního zařízení) je pobyt s příplatkem v celkové výši 450,- Kč za den. Příplatek (za nadstandardně poskytované služby) je stanoven s ohledem na vybavení pokoje TV a rádiem, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek.

- Na jednolůžkovém pokoji č. 6 se samostatným WC a sprchou je pobyt s příplatkem v celkové výši 550,- Kč za den. Ostatní nadstandardně poskytované služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné.

- Na jednolůžkovém pokoji č. 11 je pobyt s příplatkem v celkové výši 500,- Kč za den, samostatné WC, ostatní nadstandardní služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné.

- Na třílůžkovém pokoji č. 12 je účtován poplatek za WC, TV a rádio, wi-fi, lednici na pokoji a ubytovací služby ve výši 250,- Kč za den na pacienta.

Pokud se pacienti na pokoji č. 2 dohodnou, že nebudou využívat nadstandardních služeb, je pobyt bez příplatku.

Dále lze sjednat individuálně v rámci poskytování nadstandardních služeb za úplatu službu praní prádla, kadeřnici (cena dle rozsahu služby), pedikúru, masáže, lymfodrenáže, ošetření jizev laserem (ceníky k dispozici na oddělení) a to pro všechny pacienty, pouze s ohledem na aktuální zdravotní stav.

S ohledem na různou dobu léčby ostatních klientů nelze zcela zaručit rezervovaný pokoj. 

Děkujeme za pochopení.

Příjem pacienta

Pacient si přinese k příjmu:
- občanský průkaz
- kartu pojišťovny
- průkaz diabetika (pokud trpí touto chorobou)
- seznam léků, které užívá a léky od specialistů na celý pobyt, v originálním balení
- vhodnou domácí obuv (pantofle, která dobře sedí na noze)
- hygienické potřeby (zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, žínku, hřeben, ručník, apod.)
- nápoje (Dobrá voda, apod)
- malý ručník pod hlavu na cvičebnu
- cvičební úbor nebo domácí oděv, kalhoty s dlouhou nohavicí
- spodní prádlo dle potřeby, ponožky s volným (zdravotním) lemem
- pomůcky pro inkontinenci (v případě nutnosti)
- doporučujeme nebrat s sebou šperky a hodinky z drahých kovů, ZZ za ně nemůže ručit.

Tyto podmínky provozu přijetí pacienta vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2020

V Praze dne 1. 12. 2019

Kontakty:
Mgr. Kroupová Renata, vrchní sestra,           tel. 266 010 251, 604 238 143
sesterna,                                                                  tel. 266 010 177
MUDr. Kunstátová Eva, vedoucí lékař                          tel. 266 010 190

Fax: 286 589 790                                                                      E mail: kroupova.r@poliklinikaprosek.cz


Návštěvy na lůžkovém oddělení

Návštěvy na lůžkovém oddělení jsou od 3. 11. 2021 z důvodu zhoršující se epidemiologické situace ZAKÁZÁNY do odvolání!

Návštěvy na lůžkovém oddělení jsou od 1.10.2021 povoleny za těchto podmínek:

  • Návštěva může být pouze na zahradě lůžkového oddělení a v prostoru před RHB lůžkového oddělení
  • Sobota a neděle: 14:00 – 16:30
  Od 12. 10. 2021 ještě ve všední den v úterý od 15:30 do 16:30
  • Omezeno na: pouze osoby, které mají ukončené očkování nebo platný test (PCR, antigen)
  • V případě návštěvy na zahradě zazvoníte na zvonek v průjezdu (vchod na LONP) a personál Vám dojde otevřít branku na zahradu (20 metrů vlevo od vchodu na LONP), pacient na zahradu buď dojde nebo ho personál přiveze (v případě, že zvládne přemístění lůžko – vozík). Pokud bude návštěva v budově v prostoru před RHB, půjdete hlavním vchodem Polikliniky Prosek.

Pokud máte k návštěvám na LONP dotazy, kontaktujte vrchní sestru (pondělí až pátek) Mgr. Renatu Kroupovou na telefonu 266 010 251, 604 238 143.


Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů lůžkového oddělení následné péčeRecenze klientů lůžkového oddělení následné péče

Login
Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Aktuality Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign