Lůžkové odd. následné péče

Akreditované pracoviště, Poliklinika Prosek a.s.

MUDr. Kunstátová Eva - vedoucí lékař266 010 190kunstatova.e@poliklinikaprosek.cz
   
Mgr. Kroupová Renata - vrchní sestra266 010 251kroupova.r@poliklinikaprosek.cz
Sesterna266 010 177 Nabízíme:

Kvalitní odbornou zdravotní péči v oblasti medicínské, ošetřovatelské a rehabilitační, kterou poskytuje kvalifikovaný personál:
   
2 lékaři,
vrchní sestra,
6 všeobecných sester,
2 fyzioterapeuti,
5 sanitářů
2 provozní pracovníci v kuchyni.

Všem klientům nabízíme příjemné prostředí a přátelskou atmosféru.

Trvale sledujeme spokojenost našich klientů.
 

Nejdůležitější výsledky naleznete ve „Srovnávací analýze spokojenosti klientů hospitalizovaných na lůžkovém oddělení následné péče Polikliniky Prosek a. s. "

Poslání a cíle:

Poskytujeme služby, spočívající v navracení zdraví a zlepšování kvality života nemocných s využitím prostředků současné medicíny.

Vytváříme příznivou atmosféru prostřednictvím vzájemných přátelských vztahů mezi personálem, pacienty a jejich blízkými.
Vyvozujeme důsledky z výsledků kontinuálního sledování spokojenosti pacientů pro zkvalitnění péče.

Při zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb vycházíme z požadavků národních akreditačních standardů, které nám poskytují důležité indikátory pro tvorbu vnitřních předpisů.

Cílem pobytu je doléčení a stabilizace stavu, rehabilitace, nácvik soběstačnosti, navrácení původní kondice event. nácvik náhradních činností.

Pečujeme o pacienty:

- bez rozdílu věku
- kteří onemocněli reverzibilním (dočasným onemocněním
- po ortopedických a chirurgických operacích
- po mozkových, cévních a srdečních příhodách
- s poúrazovými stavy s nutnou rehabilitací

Poskytujeme rehabilitaci:

1. Individuální cvičení LTV

Provádí fyzioterapeut, zaměřuje se vždy na konkrétní problém klienta. V rámci LTV se provádí různé techniky - míčkování, mobilizace, měkké techniky, cvičení aktivní či pasivní (prováděné fyzioterapeutem nebo přístrojem), nacvičování soběstačnosti atd. Řídí se vždy zdravotním stavem klienta a indikací lékaře.

2. Skupinová cvičení LTV:

Zahrnuje kondiční cvičení zaměřené na konkrétní postižení klientů (s kloubním onemocněním nebo při bolestech páteře). Provádí fyzioterapeut, tempo bývá zpravidla pomalé, zaměřené na správnost provádění cviků.

3. Pokud vyžaduje stav pacienta další rehabilitační péči, je poskytována na doporučení lékaře                   v rámci Centra léčby bolesti.

Podmínky provozu a přijetí klienta

Lůžkové oddělení následné péče Polikliniky Prosek je zdravotnické zařízení poskytující standardní komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Při příjmu mají přednost pacienti, postiženi onemocněním, které vyžaduje rehabilitaci, která jim nemůže být poskytnuta na akutních lůžkách.

Délka pobytu je určena lékařem dle zdravotního stavu pacienta.
Po skončení doby pobytu se klient vrací do domácího ošetřování nebo předem zajištěného zdravotnického či sociálního zařízení.

O přijetí pacienta rozhoduje vedoucí lékař oddělení dle skutečného zdravotního stavu a na podkladě údajů uvedených v žádosti o přijetí pacienta.

Podmínkou přijetí je vyhovující psychický stav a alespoň částečná hybnost pacienta.
Žádosti o umístění včetně podrobných informací zajišťuje vrchní sestra (zastupující sestra) denně ve všední dny ve své kanceláři či telefonicky na čísle 266 010 251 nebo 266 010 177.

Oddělení má kapacitu 25 lůžek s různým stupněm nadstandardního vybavení


- Na třílůžkových pokojích č. 1, 2, 4 je účtován poplatek za TV, lednici, wi-fi a ubytovací služby ve výši 130,- Kč za den na pacienta

- Na třílůžkovém pokoji č. 5 je účtován poplatek za TV, wi-fi, lednici na pokoji a ubytovací služby ve výši 160,- Kč za den na pacienta

- Na čtyřlůžkovém pokoji č. 10 je účtován poplatek za TV, lednici, wi-fi a ubytovací služby ve výši 80,- Kč za den na pacienta. Pokud se pacienti na tomto pokoji dohodnou, že nebudou využívat nadstandardních služeb, je pobyt bez příplatku.

- Na dvoulůžkových pokojích č. 3, 7, 8 je pobyt s příplatkem pacienta v celkové výši 320,- Kč za den na pacienta. Příplatek (za nadstandardní poskytované služby) je stanoven s ohledem na vybavení pokoje TV, radiem , telefonem pro příchozí i odchozí hovory, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek .

- Na jednolůžkovém pokoji č. 9 (bez samostatného sociálního zařízení) je pobyt s příplatkem v celkové výši 450,- Kč za den. Příplatek (za nadstandardně poskytované služby) je stanoven s ohledem na vybavení pokoje TV, radiem, telefonem pro příchozí i odchozí hovory, WiFi a donáškou denního tisku pondělí až pátek .

- Na jednolůžkovém pokoji č. 6 (se samostatným zařízením WC a sprchou) je pobyt s příplatkem v celkové výši 550,- Kč za den. Ostatní nadstandardně poskytované služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné .

- Na jednolůžkovém pokoji č. 11 je pobyt s příplatkem v celkové výši 500,- Kč za den, samostatné WC, ostatní nadstandardní služby jsou pro jednolůžkové pokoje shodné .

S ohledem na různou dobu léčby ostatních klientů nelze zcela zaručit rezervovaný pokoj. 

Děkujeme za pochopení.

Příjem pacienta

Pacient si přinese k příjmu:
- občanský průkaz
- kartu pojišťovny
- průkaz diabetika (pokud trpí touto chorobou)
- seznam léků, které užívá a léky od specialistů na celý pobyt
- pevnou domácí obuv
- hygienické potřeby (zubní kartáček, zubní pastu, mýdlo, žínku, hřeben apod.)
- nápoje (Dobrá voda apod.)
- cvičební úbor nebo domácí oděv
- spodní prádlo dle potřeby
- pomůcky pro inkontinenci (v případě nutnosti)
- malý ručník pod hlavu na cvičebnu

Tyto podmínky provozu přijetí pacienta vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2014

V Praze dne 23. 12. 2013

Kontakty:      Mgr. Kroupová Renata, vrchní sestra, tel. 266010251
                    MUDr. Kunstátová Eva, vedoucí lékař, tel. 266010190
                    sesterna, tel. 266010177

Fax: 286589790
E mail: kroupova.r@poliklinikaprosek.cz

 

Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Aktuality Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign