logotyp

Ambulantní vyšetření

Do všech ambulancí budete potřebovat:

• Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
• Platnou kartu pojištěnce
• Doklad o pracovní neschopnosti - pokud ho máte vystavený
• Doklad o evidenci na Úřadu práce – pokud jste vedený v jeho evidenci
• Telefon na sebe nebo jinou Vámi určenou kontaktní osobu, která bude mít právo
   nahlížet do Vaší dokumentace
• Jméno praktického lékaře, adresu a telefon do jeho ambulance
• Seznam všech léků, které užíváte trvale i krátkodobě
• Informace o všech nemocech, se kterými se léčíte, v kterém zdravotnickém zařízení
   a jméno ošetřujícího lékaře
• Pokud máte nějaké zprávy, výsledky vyšetření a rentgenů přineste je k nahlédnutí
• Doporučujeme Vám udělat si písemné poznámky pro ošetřujícího lékaře
• Pokud používáte brýle na čtení, přineste si je, abyste si mohl/a přečíst všechny
   písemné informace a souhlasy
• Pokud používáte jinou kompenzační pomůcku (naslouchátko,...), přineste si ji pro
   lepší komunikaci se zdravotníky
• Zprávy, obrazovou dokumentaci a protokoly o vyšetřeních a hospitalizacích 
   v jiném zdravotnickém zařízení
• Případně doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty
• Pokud se nemůžete z nějakých důvodů dostavit na objednané vyšetření nebo konzultaci,
   informujte v předstihu personál ambulance
• Pokud nevíte, do které odborné ambulance se máte objednat, můžete požádat o pomoc
   naše informační centrum


Podle § 8 písm. e) zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
platí v celém areálu i bezprostřední blízkosti Polikliniky Prosek a. s. zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

Poliklinika Prosek, a. s.
www.poliklinikaprosek.cz
Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9, Prosek
tel.: 266 010 111, fax: 286 589 362
e-mail: info@poliklinikaprosek.cz
Lékaři
Lékařská pracoviště dle oborů
Lékárna Polilkinika Prosek
Polilkinika Prosek
Home Polilkinika Prosek

Created by © 2013/2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign